Öppna & Stängda vatten inom Färila FVOF

Breasen

Björsjösjön

Enskogssjön

Finnsjön

Linstasjön

Laforssjön

Skålvallssjön

Sånghussjön

Ygsjön

Ängratörn

Gammelvallstjärn

Lusttjärn

Aborrtjärn

Finnsjötjärn

Skålsjötjärn

Svarttjärn

Dåasen

Gebbaren

Mångsjön (Nedre)

Mångsjön (Övre)

Ranungen (västra delen)

Ljusnan stänger för fiske fr.o.m 1 november 2021.

Hela Skålsjösystemet: Skålsjön, Rävsvenstjärn, Skålsjötjärn, Finnsjötjärn

Skålsjön

Rävsvenstjärn